Gå til innhold

Turskiltprosjekt også i 2017

Med støtte fra Gjensidigestiftelsen lyser Østfold fylkeskommune ut tilskuddsmidler til skilting og merking av turruter i Østfold også i 2017. Søknadsfrist er 15. februar 2017.

 

Østfold har et mangfold av naturområder og attraksjoner, og det er arbeidet mye med stier og tilrettelegging av turveier i fylket. Vi har ekt godt utviklet stinettverk i skogen, bynært og langs kysten.

Østfold har også et stort antall statlig sikrede friluftslivsområder, som stort sett er godt tilrettelagt for allmennheten. Utfordringen med tilrettelegging er ofte at merkingen og informasjon langs stiene har varierende kvalitet, samt at det blir brukt flere typer utførelser. I tillegg kan man nok oppleve mangelfull og forvirrende merking.

Nasjonalt skilt- og merkeprosjekt

Turskiltprosjektet er et nasjonalt skilt- og merkeprosjekt der Gjensidigestiftelsen og fylkeskommunene i fellesskap gir økonomisk støtte til merking, skilting og informasjonstiltak knytta til turruter.

Tiltakene skal være i overenstemmelse med retningslinjer for prosjektet og Merkehåndboka:

Perioden for Turskiltprosjektet er forlenget med en tildelingsrunde av midler i 2017.

Søk midler

Søknader sendes inn via soknadssenter.miljodirektoratet.no fra og med 20. januar. Søknadsfrist er 15. februar 2017. 

Les mer på www.turskiltprosjektet.no.

Kontaktperson Pål Erik Jensen epost: paajen@ostfoldfk.no telefon: 95058190

 

Publisert
24.01.2017
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger