Gå til innhold

Trafikksikkerhet langs Fv108

Hvaler kommune er glad for samarbeidet med Høgskolen i Østfold og Statens vegvesen i forbindelse med planlegging av gang og sykkelvei langs fylkesvei 108

 

I forbindelse med endt studium i ingeniørfag på Høgskolen i Østfold skal det skrives en bacheloroppgave. Det er da fem studenter som velger å imøtekomme et sterkt ønske fra befolkningen i Hvaler kommune, mangel på gang- og sykkelveg langs Fylkesveg 108. Dette øker sikkerheten for all ferdsel både for fastboende og turister på øyene.

Tea Draganovic, Jamal Haghghi, Amir Hasic, Alen Kulaglic og Elisabeth Kolbjørnsvik har valgt en oppgave innen veg som er et reelt problem for samfunnet på Hvaler-øyene. Statens vegvesen og Hvaler kommune har kommet til enighet om at det må etableres gang- og sykkelveg på Hvaler i framtiden. De har da i samarbeid med Statens vegvesen i oppgave å finne den beste løsningen for dette. Det skal etableres flere nærliggende prosjekter på øyene som krever at det er et godt tilbud til gående og syklende, i tillegg til det dårlige tilbudet per dags dato. Løsningen på dette problemet skal de løse, og da legges det mange viktige faktorer i grunn. Dette kreves kunnskaper om for eksempel terrenget i planområdet, trafikkmønster, ulykkesdata, fremkommelighet, lokalsentra, trivsel og kostnader.

Løsningen fremstilles i Novapoint, et tegneprogram utviklet av Vianova.

12-13. juni utstilles prosjektet på Expo, en utstilling på Høgskolen i Østfold avd. Kråkerøy

 

 

 

 

Publisert
22.05.2013
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger