Gå til innhold

Tidevannsvarsel - Risiko for høy vannstand

Varsel for strekningen Svenskegrensa til Ålesund.

Tidevannsvarsel nr 11 , 2011 fra Meteorologisk institutt, Vervarslinga på Vestlandet.

Utstedt fredag 9. desember 2011, kl. 10:27 UTC

Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold, Østfold, Oslo og Akershus og Buskerud

Varsel for strekningen Svenskegrensen til Lindesnes Risiko for høy vannstand, estimert til 70  til 110 cm over høyden oppgitt i tidevannstabellene, ventes tidlig lørdag morgen. Høyest rundt Oslofjorden.

Se også vannstands tabell på Meteorologisk institutt sine internettsider: http://retro.met.no/cgi-bin/vannstand-tabell.cgi (velg Viker som havn).

Publisert
09.12.2011
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger