Gå til innhold

Status om kommunereformarbeidet på Hvaler

Mange Østfoldkommuner bestemmer i disse dager om de skal slå seg sammen med nabokommuner eller forbli selvstendige kommuner. Dette er også tilfelle på Hvaler. Formålet fra regjeringen har vært å fornye, forenkle og forbedre Kommune-Norge.

Dette betyr:

  • Gode og likeverdige tjenester
  • Helhetlig samordning av samfunnsutvikling
  • Bærekraftig og økonomisk robuste kommuner
  • Styrket lokaldemokrati

Litt om prosessen på Hvaler

Hvaler kommune har sammen med Fredrikstad og Råde gjennom ett år jobbet frem en felles plattform som beskriver hvordan en ny storkommune vil kunne se ut. Politikerne våre skal i juni beslutte hva som skjer med Hvalers fremtid, det vil si om man skal være en egen kommune eller være med å bygge «Nye Fredrikstad». På Hvaler avholdes det ikke folkeavstemming om kommunereformen, men det er de folkevalgte politikerne som treffer denne beslutningen.

I denne uken har saken om kommunereform blitt behandlet i administrasjonsutvalget, utvalg for personrettede tjenester (UPT) og utvalg for samfunnsutvikling (UFS). Fredag 10. juni avholdes formannskapsmøte hvor saken skal behandles før den endelig behandles i vårt øverste politiske organ, kommunestyret, onsdag 22. juni. Det betyr at Hvaler sender over sin beslutning til Fylkesmannen innen 1. juli, som er den nasjonale fristen for tilbakemelding.

Våre nabokommuner, Råde og Fredrikstad, avholder begge sine kommunestyremøter 16. juni, altså en uke før Hvaler.

1. oktober skal fylkesmannen i Østfold gi sin tilbakemelding til storting og regjering med en anbefaling om hvordan de mener Østfoldkartet tegnes best. Kommunereformarbeidet er basert på frivillighet, men unntaksvis kan kommunesammenslåinger tvangsgjennomføres hvis enkeltkommuner står i veien for en regional utvikling.

Kommunestyremøtet 22. juni starter kl 12 og behandlingen av kommunereformen starter klokken 14. Møtet er åpent for publikum og sendes direkte på vår nettside.

Publisert
09.06.2016
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger