Gå til innhold

Statens vegvesen informerer: stenges i perioder for reparasjon

I perioden 28. april til 19. mai skal Værstebrua i Fredrikstad repareres. Det betyr færre kjørefelt og at brua enkelte dager vil være stengt for all trafikk.

Omkjøringsveg er over Kråkerøybrua. Det er to lagre på balansebommen på Værstebrua som må skiftes ut.

- Dette er en omfattende jobb og for at sikkerheten skal ivaretas og at brua ikke må stenges over en lengre periode, må reparasjonsarbeidet utføres i flere etapper. Det betyr at enkelte dager blir det redusert framkommelighet og noen dager stenges brua helt for all trafikk, sier Tore Veum, prosjektleder i Statens vegvesen.

Følgende dager er det redusert framkommelighet og helt stengt

  • 28. april, kl. 07.00 – 2. mai, kl. 11.00: Kun ett kjørefelt i hver retning er åpent for trafikk. Fortauene er åpne i begge retninger. 
  • 2. mai, kl. 11.00 - 5. mai, kl. 0700: Brua er stengt for all trafikk. 
  • 5. mai, kl. 07.00 – 9. mai, kl. 24.00: Kun ett kjørefelt i hver retning er åpent for trafikk. Fortauene er åpne i begge retninger. 
  • 10. mai, kl. 00.00 – 12. mai, kl. 07.00: Brua er stengt for all trafikk. 
  • 12. mai, kl. 07.00 – 19. mai, kl. 07.00: Kun ett kjørefelt i hver retning er åpent for trafikk. Fortauene er åpne i begge retninger. Mulighet for at brua blir stengt for all trafikk enkelte netter og inntil en halv time på dagtid for testing av brua.

Kråkerøybrua er omkjøringsveg
Stenging av Værstebrua er hovedsakelig lagt til helgedager fordi det da er mindre trafikk og mindre tungtransport. Når Værstebrua er stengt for all trafikk er Kråkerøybrua eneste omkjøringsveg. De dagene Værstebrua er stengt gis det midlertidig tillatelse for at også tungtransporten kan benytte Kråkerøybrua. Årenes trafikkbelastning på Kråkerøybrua har ført til slitasje og derfor er det innført vektbegrensning over brua. -

Selv om tungtransporten får bruke Kråkerøybrua i den korte perioden Værstebrua repareres, vil det fortsatt være trygt å ferdes over Kråkerøybrua, sier Veum.

Publisert
23.04.2014
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger