Gå til innhold

Statens vegvesen: Signalregulering på Kjøkøysund bru

I løpet av første halvdel av juni 2014 innføres signalregulering for tunge kjøretøy over Kjøkøysund bru på fylkesveg 108. Det vil si at tyngre kjøretøy og semitrailere opp til 50 tonn kan passere brua ved grønt lys.

- Jeg er veldig glad for at vi nå har funnet en løsning som ivaretar alles interesser i denne saken. Vi har vært i dialog med både Maskinentreprenørenes forening (MEF) og Norges Lastebileierforbund, hørt på dem, og mener at med denne lysreguleringen vil både næringsdrivende og transportører i minst mulig grad bli berørt. Hvalersamfunnet er sårbart, og denne løsningen bidrar til færrest mulig ulemper, sier fylkesordfører Ole Haabeth.

Arbeidet med å utrede muligheten for å etablere signalregulering har pågått i lengre tid. I påvente av utredningen viser beregninger at signalregulering for tyngre kjøretøy er forsvarlig for en periode, fram til brua er forsterket eller ny bru står ferdig. Det vil fortsatt være helt trygt å ferdes over brua.

Østfold fylkeskommune og Statens vegvesen er i gang med å utrede om Kjøkøysund bru skal rehabiliteres eller om det bør bygges en helt ny bru. Uansett hvilken løsning som viser seg å bli den mest hensiktsmessige vil planlegging av videre arbeider og finansieringsavklaringer ta lang tid.

Signalregulering
På hver side av Kjøkøysund bru er det en busslomme hvor det blir installert signalregulering. Skilt henviser tunge kjøretøy over 32 tonn inn på busslommen. Sensorer registrerer at et vogntog venter på signal. Når trafikklyset gir grønt signal kan vogntoget passere brua mens den øvrige trafikken må vente. Trafikkavviklingen over brua vil bli løpende vurdert. Dersom signalreguleringen fører til for store kødannelser for trafikken ellers, vil nødvendige avbøtende tiltak bli iverksatt.

Dispensasjon under 50 tonn utgår
Signalregulering vil være en forenklet variant av sentrisk kjøring med ledebil*. Dermed utgår søknad om dispensasjon som til nå har vært regelen for kjøretøy over 32 tonn. Tunge kjøretøy med totalvekt over 50 tonn må fortsatt søke om dispensasjon.

*Sentrisk kjøring med ledebil = vogntoget kjører alene midt på brua etter en ledebil.

Publisert
14.05.2014
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger