Gå til innhold

Spyling av vannledninger

VA melder om spyling av vannledninger i uke 19 - 25

Hovedledningsnettet for vann spyles systematisk etter oppsatte spyleplaner. Områdene som skal spyles og tidspunktet for spylingen annonseres i lokalavisene. Spyling av vannledningsnettet kan medføre dårligere vanntrykk og vannkvalitet i spyleperioden.

Spyling av hovedvannledningsnettet blir som regel foretatt en gang i året. Da åpnes det ventiler i vannkummer slik at det spyles ut store mengder vann på kort tid. Vannet i vannledningene får da så stor hastighet at det tar med seg slam som er blitt avleiret på innsiden av rørveggen. Det spyles til vannet er blitt klart.

Dersom huseiere bruker vann samtidig som det foretas spyling, kan de få grumsete vann inn i huset. Prøv å la vannet renne for å se om det blir klart. Huseier bør også sjekke siler på vannkraner for å se om det er slam i disse. Utstyr skal ikke kunne skades av grumsete vann.

Dårligere vanntrykk og misfarget vann er forbigående. Når spyling er gjennomført på hovedledningsnettet kan du la vannet renne en stund slik at vannet igjen blir klart.

Spyling av ledningsnettet har oppstart nå i uke 19 og vil pågå frem til uke 25. 

For uke 19 vil beboere i området på Norderhaug, Ødegårdsåsen og Ødegårdskilen bli berørt av denne spylingen. 

Publisert
07.05.2013
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger