Gå til innhold

Signalregulering på Kjøkøysund bru trer i kraft

Fra og med torsdag 26. juni 2014 innføres signalregulering for tunge kjøretøy over Kjøkøysund bru på fylkesveg 108. Det vil si at tyngre kjøretøy opp til 50 tonn kan passere brua ved grønt lys.

- Nå er det tekniske rundt signalreguleringen på plass, og vi er svært fornøyd med at vi nå kan gi et fullgodt tilbud til næringsdrivende som er avhengig av å passere Kjøkøysund bru for å komme ut på Hvaler, sier Olav Moe, leder av Østfold fylkeskommunes komite for samferdsel, miljø og klima. Arbeidet med å utrede om Kjøkøysund bru skal rehabiliteres eller om det skal bygges en helt ny bru er i full gang.

Hvordan gjennomføres signalregulering

Før tyngre kjøretøy opp til 50 tonn kan passere brua må de vente på grønt signal. På hver side av Kjøkøysund bru er en busslomme tatt i bruk hvor sensorer i bakken er installert. Et skilt henviser kjøretøy over 32 tonn inn på busslomma for å vente på grønt signal, som gir vogntoget tillatelse til å passere brua alene mens den øvrige trafikken må vente. Dersom signalreguleringen fører til for store kødannelser for trafikken ellers, vil nødvendige avbøtende tiltak bli iverksatt.

Dispensasjon under 50 tonn utgår

Signalregulering vil være en forenklet variant av sentrisk kjøring med ledebil*. Dermed utgår søknad om dispensasjon som til nå har vært regelen for kjøretøy over 32 tonn. Tunge kjøretøy med totalvekt over 50 tonn må fortsatt søke om dispensasjon.

*Sentrisk kjøring med ledebil = vogntoget kjører alene midt på brua etter en ledebil.

Publisert
25.06.2014
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger