Gå til innhold

Samarbeid for bedre tjenester

Hvaler kommune har etablert en felles kartleggingsprosess sammen med fire andre kommuner for å identifisere mulig samarbeid for bedre tjenester. Vårt mål er å levere så gode tjenester som mulig til innbyggerne våre de kommende årene.

 

Initiativet skal gjøre det mulig for kommunene å samarbeide om utviklingsoppgaver (eks Smart samfunn), driftsoppgaver (eks PPT) og stabsfunksjoner (eks juridiske spørsmål).

Alle kommunene i Østfold ble invitert til å bli med, og nå har en gruppe på fem kommuner bestemt seg for å gå videre med samarbeidet. Disse er: Våler, Marker, Råde, Skiptvedt og Hvaler.

Hensikten med samarbeidet er å finne løsninger som bygger opp under kommunenes evne til å levere gode tjenester uavhengig av størrelsen på kommunen.

Alle kommunene har samarbeidsavtaler med omkringliggende kommuner pr i dag. Etablerte, velfungerende og økonomisk effektive avtaler (eks Interkommunale samarbeidsavtaler) vil sannsynligvis bestå. Vi jobber med å revidere/fornye/forlenge eksisterende avtaler. Det nye samarbeidsinitiativet gir oss samtidig en anledning til å evaluere om aktive avtaler leverer etter hensikten og gir god effekt for pengene.

Hvaler kommune har tro på at vi skal finne flere områder hvor vi kan bli bedre ved å samarbeide med andre kommuner som ligner på oss selv. Ambisjonen er at tjenestene skal bli bedre selv om økonomien i kommunene stadig er under et større press.

I et seminar på Inspiria den 8. september var alle ledergruppene fra de fem samarbeidskommunene samlet. Erfaringene var gjennomgående at dette har lederne tro på, og at vi ser flere fordeler ved å etablere nettverk og økt samarbeid.

Så langt har vi sett mange mulige gevinster av samarbeidet:

  • Vi kan redusere sårbarhet der hvor det er små faglige miljøer
  • Vi kan øke kompetansen vår sammen
  • Vi kan jobbe sammen for å veie opp for sesongvariasjoner og økt press på tjenestene i en periode
  • Vi kan oppnå stordrift-fordeler (eks innkjøp)
  • Vi kan skape økonomisk handlingsrom.

Utover i 2018 vil vi omsette disse mål og ambisjoner i praksis. Forankring med tillitsvalgte, politisk nivå og de ansatte planlegges som viktige steg i arbeidet videre.

 

Publisert
22.09.2017
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger