Gå til innhold

Reguleringsplan for Lille Revholmen vedtatt

Kommunestyrets vedtok reguleringsplan for Lille Revholmen den 19.06.2014 i sak 48/14.

Planen gjelder et område på cirka 29 mål ved Stokken langs Fastlandsveien. Den viser fremtidig arealbruk for området med næring som formål. Planen er nå bindende for arealbruken innenfor planens område.

Eier av ubebygd eiendom i området kan kreve erstatning (plan- og bygningsloven § 15-3) eller innløsning av eiendommen (plan- og bygningsloven § 15-2). Fristen for krav om erstatning eller innløsning er tre år etter at planen ble vedtatt.

Du kan klage på vedtaket om regulering. Klagen må sendes innen tre uker. Lovteksten om vedtak av reguleringsplan og klagerett finnes i plan- og bygningsloven §12-12, se www.lovdata.no.

Planen finnes også ved servicetorget i rådhuset, Storveien 32, Skjærhalden.

Klage, krav om erstatning eller innløsning må sendes som brev eller e-post til Hvaler kommune. Kommunens e-postadresse er postmottak@hvaler.kommune.no.

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Planbeskrivelse

Særutskrift

Publisert
27.06.2014
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger