Gå til innhold

Regjeringens Minnemedalje 1939-45 for innsats under krigen

I anledning markeringen av frigjøringsjubileet er det laget en minnemedalje, «Takk for din innsats 1939-45». Minnemedaljen kan tildeles norske og utenlandske militære og sivile som anerkjennelse for innsats under andre verdenskrig.

- Flere av dem som gjorde en viktig innsats under krigen har ikke fått den oppmerksomheten og anerkjennelsen de fortjener. Dette gjelder ikke minst de som bidro på sivil side.

Kommunene er blitt bedt om å identifisere om de har innbyggere som oppfyller kravene for å motta medalje. Innsatsen må bekreftes ved dokumentasjon, tidsvitner eller lokalkunnskap. Kommunens innstilling oversendes deretter fylkesmannen, som på vegne av staten beslutter overrekkelse.

Hvaler kommune har blitt utfordret om å overrekke medaljen i tilknytning til Frigjørings- og veterandagen 8. mai, eller ved en annen egnet anledning, til de av kommunens innbyggere som deltok i motstands- og holdningskampen under okkupasjonsårene.

Minnemedaljen kan tildeles:

  • Norske og utenlandske militære
  • Sjøfolk fra handelsflåten
  • Sivile som gjorde en innsats i motstandskampen, holdningskampen eller under farefullt eller belastende redningsarbeid i forbindelse med ulykker eller ødeleggelser som følge av krigshandlinger
  • Politiske fanger
  • Personer som deltok i redningsarbeid som omfattet fiendens styrker eller norske medløpere, dersom rent humanitære hensyn tilsier det og man selv ikke har deltatt på fiendens side
  • Det kan også være aktuelt å tildele medaljen til mennesker som ble utsatt for represalier
  • Det kreves at vedkommende bidro i kampen mot aksemaktene eller til støtte for sivilsamfunnet.

Kjenner du noen aktuelle kandidater til å motta utmerkelsen, kontakt Hvaler kommune snarest på e-post postmottak@hvaler.kommune.no eller per post til ​​Hvaler kommune, Storveien 32, 1680 Skjærhalden, og legg ved en begrunnelse og dokumentasjon. Frist 9. april 2014

Publisert
26.03.2015
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger