Gå til innhold

Rådmannen legger frem økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014

Forslaget innebærer ingen økning av eiendomsskattesatsen i 2014, selv om drifts- og investeringsvolumet øker fra 2013 til 2014.

Det er tatt høyde for økt antall brukere, økt volum og økt pris på inngåtte avtaler. Rådmannen legger frem et budsjett i balanse uten avsetning til fond.

På investeringssiden er samfunnsutviklingen satt i høysete. Dette betyr at i økonomiplanperioden er lagt inn tre store investeringer som i stor grad påvirker driftsbudsjett for kommunen. Det er ikke mulig å gjennomføre disse investeringene uten å øke eiendomsskatten. Videre i økonomiplanperioden foreslår rådmannen derfor at eiendomsskattesatsen økes til 3 promille i 2015 og ytterligere til 3,7 promille i 2016 og 2017. Omfang og rekkefølge bør ses i sammenheng med den nye regjeringens føringer for kommunene i de kommende årene.

Last ned dokumentet her

Publisert
06.11.2013
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger