Gå til innhold

Prosjekt «God palliativ pleie og omsorg i Hvaler kommune»

Hvaler Kommune, omsorgstjenesten fikk i 2011 og 2012 prosjektmidler fra Helsedirektoratet, for å jobbe med kompetansehevende tiltak for palliative pasienter i kommunen.

Vi fikk kr. 70 000 i 2011, og kr. 58 000 i 2012. Pengene har gått til prosjektleder i 20 % stilling.

Omsorgstjenesten har hatt som mål å etablere en ressursgruppe som skal ha fokus på pasientgruppen, utvikle gode prosedyrer for tjenesten, samarbeidsarenaer, kartlegge kompetansebehov hos personalet, utarbeide informasjonsmateriell for, og spre informasjon om tilbudet. En seng på Dypedalåsen sykehjemmet er definert som palliativ seng. I tilknytning til dette er et pårørende/samtale rom. Vi har også hatt et samarbeid med Fredrikstad kommune om implementering av dokumentasjons systemet Liverpool Care Pathway, som skal kvalitetssikre tjenesten til palliative pasienter de siste levedøgn.

Omsorgstjenesten har under prosjektet hatt et godt samarbeid med Hvaler Sanitetsforening som har stilt opp med midler og møblert både det palliative rommet og pårørende/samtale rommet.

Informasjon om palliasjon finnes på helsebiblioteket.no  

Publisert
11.06.2013
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger