Gå til innhold

Presiseringer om ulovlighetsprosjektet

Kommunens ulovlighetsprosjekt er i den senere tiden kommet i fokus i lokale medier. Blant annet er prosjektet oppfattet som et angiversystem, der naboer og andre berørte gis anledning til å melde ifra om ulovlige byggetiltak.

Administrasjonen ser det i den forbindelse nødvendig å presisere hensikten og fremgangsmåten for prosjektet.

I kommuneplanens arealdel og reguleringsplanene er det lagt lokale, regionale og statlige føringer på hva som er tillatt av bygging i kommunen. Hensikten med bestemmelsene er blant annet å bevare strandsonen fritt for allmennheten.

I administrasjonens orienteringsbrev til politikerne fremgår det at det skal vedtas en strategi for oppfølging av ulovlige byggetiltak. Kommunen skal ikke opprette et tipssystem slik oppfatningen er i lokale medier, men skal selv ta initiativ til å registrere og følge opp mulige ulovlige byggetiltak.

Strategien vil legges opp slik at hjemmelshaveren får anledning til å kunne rette opp i egne forhold, før kommunen foretar seg noe gjennom saksbehandling og oppfølging. Vi vil deretter føre tilsyn og eventuelt gi hjemmelshaveren anledning til å søke om etterhåndsgodkjennelse.

Kommunen kan ikke, og skal heller ikke være et redskap for løsning av eventuelle nabokonflikter.

Artikkel - Fredriksstad Blad

Artikkel og video - NRK Østfold

 

Publisert
05.11.2013
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger