Gå til innhold

På tide å måle radonnivået

Du kan selv måle radonverdien i din egen bolig.

Det anbefales at radonmålinger gjøres når inneluften i boligen er mest mulig stabil, altså når vinduer og dører er mest mulig lukket.  Anbefalt måleperiode er 1.oktober – 1.april og anbefalt målelengde er satt til 8 uker.

Hvaler ligger i et område med høye radonverdier. Årsaken er at granitten i Hvaler inneholder mye uran som spaltes til blant annet det radioaktive stoffet radongass. Det er derfor anbefalt at alle husstander i kommunen gjennomfører målinger.

Radonnivået skal være så lavt som det er praktisk mulig å få til, og aldri over 200 Bq/m3. Tiltaksgrensen er 100 Bq/m3.

Hvordan måle radon

Radon kan lett måles; enten gjennom bestilling av radondosimetre gjennom Servicetorget i kommunen eller fra andre seriøse firmaer. Radonnivået i hvert enkelt hus er avhengig av lokale forhold, sprekker i fjell og ventilasjon. Det kan i praksis bety at to nabohus har svært ulikt radonnivå. Eneste sikre måte å få kunnskap om radonnivået i huset ditt på, er derfor å måle.

Du kan lese mere her

Publisert
11.01.2018
Sist endret
11.01.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger