Gå til innhold

Hvaler kommune informerer: Omkjøringer i Kråkerøyveien fra 23. mai

Kråkerøyveien (fylkesveg 108) blir fra 23. mai – 1. november periodevis helt eller delvis stengt for gjennomkjøring mellom Prestegårdsveien og rundkjøringen ved Bjølstadtunnelen.

Kråkerøybrua blir også stengt for trafikk i en periode.
Årsaken er at Statens vegvesen er i ferd med å rehabilitere den ”gamle” Kråkerøybrua, og at Fredrikstad kommune skal legge nye vann- og avløpsledninger i deler av Kråkerøyveien med sidegater. For å redusere stengeperioden koordinerer Fredrikstad kommune og Statens vegvesen arbeidene slik at Kråkerøybrua og deler av Kråkerøyveien stenges mest mulig samtidig.

Det etableres, så langt det er praktisk mulig, midlertidige løsninger for adkomst til berørte beboere og virksomheter langs Kråkerøyveien.

Omkjøringer:

23. mai – 8. juli
Ett kjørefelt er stengt i Kråkerøyveien mellom Prestegårdsveien og rundkjøringen ved Bjølstadtunnelen. Det innebærer at trafikken fra Fredrikstad mot Hvaler ledes via Bjølstadtunnelen, Rødsveien og Enhuusveien. Det andre kjørefeltet i Kråkerøyveien er åpent for enveis trafikk fra Hvaler mot Fredrikstad.

Buss, taxi, utrykningskjøretøyer og noe anleggstrafikk ledes langs Vesterelva, mellom Glommen brygge og Prestegårdsveien.

Det kan bli aktuelt å stenge Kråkerøybrua for en kortere periode, etter at Værstebrua (den nye Kråkerøybrua) har åpnet. Da skiltes trafikken over Vesterelva via Værstebrua.

9. juli – 31. juli
Fellesferie. Både Kråkerøyveien og Kråkerøybrua er åpne for toveis trafikk som normalt.

1. august – okt./nov.
Kråkerøybrua er helt stengt for trafikk fram til midten av oktober. Alle kjøretøy som skal passere Vesterelva må benytte Værstebrua (den nye Kråkerøybrua). Fotgjengere og syklister som skal passere Vesterelva må benytte gangbrua, Værstebrua eller Byfergen (som kjører ordinær rute mellom Gamlebyen, Smertu på Kråkerøy, sentrum og Gressvik).

Kråkerøyveien mellom Prestegårdsveien og rundkjøringen ved Bjølstadtunnelen er stengt for trafikk i begge kjøreretninger fram til 1. november. Trafikken til/fra Kråkerøy og Hvaler skiltes via Værstebrua, Rødsveien og Enhuusveien. Buss, taxi, utrykningskjøretøyer og noe anleggstrafikk ledes langs Vesterelva, mellom Glommen brygge og Prestegårdsveien.

Alle omkjøringer vil bli skiltet.

Naboinformasjon (pdf), med informasjon om omkjøringer, kartutsnitt og mer informasjon om anleggsarbeidene. Naboinformasjonen distribueres til berørte beboere og virksomheter på Kråkerøy og Hvaler.

Publisert
19.05.2011
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger