Gå til innhold

Offentlig ettersyn for mindre endring av reguleringsplanen Del av Bølingshavn

Hvaler kommune har vedtatt å legge forslag til mindre endring av reguleringsplanen Del av Bølingshavna ut til offentlig ettersyn. Alle står fritt til å gi merknader, jfr. bestemmelsene i plan- og bygningsloven § 5-2 og 12-10.

Reguleringsplanen ble opprinnelig vedtatt i 2001 og omfatter 36 boligtomter sørøst i Bølingshavn. Endringen går ut på å tillate at 15 av boligene bygges med flate tak istedenfor tradisjonelle saltak. Dette vil medføre en økning i bygningsvolum, men en reduksjon i total byggehøyde for disse boligene.

Forslag til endrede bestemmelser, samt planbeskrivelse for endringen finner du her:

Forslag til endrede reguleringsbestemmelser

Planbeskrivelse

Særutskrift

Uttalelse til planforslaget må sendes som brev til Storveien 32, 1680 Skjærhalden, eller som e-post til postmottak@hvaler.kommune.no. Det må skje innen den 20. juni.

 

Publisert
29.04.2015
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger