Gå til innhold

Ødegårdkilen Torg høring av reguleringsplan

Hvaler kommune har vedtatt å legge reguleringsplanforslaget for Ødegårdskilen torg ut til offentlig ettersyn for innspill og tilbakemeldinger fra publikum (jfr. bestemmelsene i plan- og bygningsloven § 5-2, 12-10 og 12-11).

Planforslaget gjelder for et område på cirka fire mål ved Bratte Bakke på Vesterøy. Hensikten med planarbeidet er å etablere dagligvareforretning i det aktuelle området.

Planforslaget finner du her:

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbeskrivelse

Geoteknisk rapport

Særutskrift

Dokumentene finner du også i servicetorget i rådhuset.

Hvis du har merknader til planforslaget må det sendes som brev til Storveien 32, 1680 Skjærhalden, eller som e-post til postmottak@hvaler.kommune.no. Dette må skje innen den 30. august.

Publisert
18.06.2015
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger