Gå til innhold

Kunngjøring: Reguleringsplaner for utbedring av farled til Borg havn vedtatt

Kommunestyret vedtok reguleringsplanene for utbedring av farled til Borg havn den 04.09.2014 i sak 59/14.

I Hvaler kommune omfatter farledsprosjektet reguleringsplan for deponiområdet Møkkalasset, deponiområdet Svaleskjær og for selve farleden. Formålet med planene er å gjøre leden bredere, dypere og rettere for å øke sikkerheten og fremkommeligheten til havneanleggene i Fredrikstad og Sarpsborg kommune. Planene er nå bindende for arealbruken innenfor planenes område.

Eier av ubebygd eiendom i området kan kreve erstatning (plan- og bygningsloven § 15-3) eller innløsning av eiendommen (plan- og bygningsloven § 15-2). Fristen for krav om erstatning eller innløsning er tre år etter at planen ble vedtatt.

Du kan klage på vedtaket om regulering. Klagen må sendes innen tre uker. Lovteksten om vedtak av reguleringsplan og klagerett finnes i plan- og bygningsloven §12-12, se www.lovdata.no.

Planbeskrivelsen, konsekvensutredningen og saksframlegget er felles for de tre planene:

Kart, kart med hensynssoner, kart med utdypingsområder og bestemmelser for farleden

Kart og bestemmelser for deponiområde Møkkalasset

Kart og bestemmelser for deponiområde Svaleskjær

Planene finner du også ved servicetorget i rådhuset, Storveien 32, Skjærhalden.

Klage, krav om erstatning eller innløsning må sendes som brev eller e-post til Hvaler kommune. Kommunens e-postadresse er postmottak@hvaler.kommune.no. Postadressen er Hvaler kommune, Storveien 32, 1680 Skjærhalden. 

Publisert
21.10.2014
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger