Gå til innhold

NN2000 Nytt høydegrunnlag i Hvaler kommune

Jobber du med kart eller andre høydebærende data? Da bør du vite at vi går over til nytt høydegrunnlag fra 1. desember 2013. Da blir alle høyder hevet med 10 - 12 cm!

God planlegging og presis bygging krever et godt høydegrunnlag. Høyden på for eksempel en fjelltopp, eller mønehøyde angitt i en byggesøknad, oppfattes av folk flest som "høyde over havet".
Men hvordan defineres havets høyde – nullnivået?

Det nye høydesystemet har fått navnet NN2000 (Normal Null 2000). NN2000 er et felles nordisk vertikalt referansesystem som vil være stabilt i overskuelig fremtid. Nullnivå i NN2000 er representert ved en referanseflate (geoiden) som harmonerer med middelvann i referanseåret 2000.

Mer informasjon finner du her.

Publisert
28.11.2013
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger