Gå til innhold

Vil du bety en forskjell i et barns liv?

Ikke alle barn kan bo hjemme. Over 10 000 barn og unge bor i fosterhjem i Norge i dag. 9 av 10 barn som ikke kan bo hjemme hos foreldrene sine bor i fosterhjem. I Østfold trenger vi 75 nye fosterhjem i år. Vil du bety en forskjell i et barns liv?

Fosterbarn er som alle andre barn. Forskjellige. De har sin egen historie, personlighet og bakgrunn. Felles for alle er behovet for voksne som kan gi trygghet, omsorg og kjærlighet.

For barna handler det ofte om det mange tar for gitt. Å ha noen som hjelper til med leksene, som følger på fotballtrening og heier fra sidelinja. Noen som sier «god natt» og som gjør at du sover godt, hver natt. Det handler om å føle seg trygg, å vite at noen bryr seg. 

Det trengs et mangfold av fosterhjem. Fosterfamilien kan bestå av gifte, samboere, likekjønnede par eller en enslig person. Det kan være barn i familien, eller familien kan være barnløs. Familien kan være etnisk norsk, eller ha en annen kulturbakgrunn. Felles er at de er voksne med god omsorgsevne og overskudd til andre. Og at de ser gleden i å hjelpe et barn til en bedre fremtid. 

Det er vanskelig å bli skilt fra foreldrene sine. Like vanskelig kan det være for barn og unge å skilles fra sine søsken. Derfor ser vi også etter fosterhjem som kan ta imot mer enn ett barn. 

Vil du vite mer? 

Ta gjerne kontakt med oss i fosterhjemstjenesten i Østfold (Sarpsborg): 
Telefon: 466 16 900 
E-post: fosterhjemstjenesten.ostfold@bufetat.no  

www.fosterhjem.nokan du lese mer om fosterhjem og fosterbarn.

Følg oss gjerne på Facebook Østlandet.

Publisert
10.06.2014
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger