Gå til innhold
Arkivfoto
Arkivfoto

Nye adresser på Hvaler - opplever du feil i oppføringer i telefonkatalogen?

Noen av dem som har fått nye adresser med vegnavn og husnummer i det siste, finner seg igjen på gulesider.no og 1881.no med en helt annen adresse. Dette kommer av rutinene til katalogtjenestene og telefonileverandørene.

Det ser ut til at de som har festetomter i mange tilfeller blir knyttet til hovedeiendommens adresse, og det gjelder både fastboende, hytter, og bedrifter som har eller har hatt fasttelefon på det stedet.

Kommunen har registrert den riktige adressen for hver bolig (og hytte og virksomhet) i Matrikkelen, som er det offentlige registeret over eiendommer, bygninger og adresser. De som får nye adresser av kommunen, får brev fra oss og kan se adressen på kartløsningen her på nettsidene.

De som ser at de er oppført med feil adresse i katalogtjenestene, må ta kontakt med katalogleverandørene for å få rettet feilene der, og eventuelt ta saken opp med Post- og Teletilsynet (PT). Kommunen har skrevet til Telenor og PT om dette.

Publisert
30.07.2012
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger