Gå til innhold

Nettsiden hvaler.no legges ned

Da det ble klart at TV-serien «Hvaler» skulle vises på skjermen i 2008 fant Hvaler kommune det viktig at vi hadde en nettside med turistinformasjon om Hvaler. Dette var riktig for syv år siden, men mye er endret siden den tid.

Formidling av turisme og kultur i dag
Nettsiden www.hvaler.no har primært fungert som «kulturkalender», dernest inneholdt informasjon om lokaliteter å besøke på Hvaler, samt et bransjeregister med oversikt over ulike næringer på Hvaler.

Når vi i dag skal fortelle om et aktuelt arrangement, for eksempel en konsert, oppdaterer vi kulturkalenderen på www.hvaler.kommune.no, www.hvaler.no og sender beskjed til Visit Fredrikstad & Hvaler.

Vi kan lese av besøkstallene for 2014 for www.hvaler.no at det er årlig 26 538 sidevisninger. Til sammenligning har www.hvaler.kommune.no årlig 337 032 sidevisninger.

Det har vist seg vanskelig for oss å holde en «turistside» oppdatert, med unntak av kulturkalenderen. Skal en slik side være oppdatert, krever det betydelige ressurser fra oss som kommune. Det er ikke spesielt ressurskrevende å legge ut tilsendt informasjon, men det er krevende å drive oppsøkende arbeid til næringsaktører om hvilke arrangementer de har, nye kontaktopplysninger for firmaer osv.

Verktøyet som blir benyttet til www.hvaler.no begynner å bli utdatert og siden er ikke bygget etter dagens standard, både med hensyn til design, uttrykk og krav til universell utforming. Nettsiden er dessuten statisk og det er ikke mulig for næringsdrivende å oppdatere egen informasjon om arrangementer eller egen virksomhet.

I dag er det en rekke nettsider som promoterer Hvaler som turistformål og vi ser ikke lenger nødvendigheten av at Hvaler kommune har en egen nettside til det formålet. I nasjonal sammenheng er det uvanlig at kommuner selv drifter slike nettsteder.

Valg for fremtiden
Hvaler kommune har gjennom flere år hatt en samarbeidsavtale med Visit Fredrikstad & Hvaler. Deres kjernevirksomhet er å promotere Fredrikstad og Hvaler. Digitale medier er grunnleggende i deres kommunikasjon. De bruker blant annet egen nettside www.visitoslofjord.no/fredrikstad-og-hvaler , Facebook, Instagram og andre kanaler til å tiltrekke turister og få innbyggere i egne kommuner til å bruke lokalområdene. Dessuten er siden deres del av et større nettverk, både for hele Østfold og Oslofjorden, slik at aktiviteter som promoteres på deres sider når ut i hele regionen.

Visit Fredrikstad & Hvaler bruker mange ressurser på å være i dialog med næringsdrivende for å vise besøkende arrangementer som foregår på Hvaler og i Fredrikstad.

Visit Fredrikstad & Hvalers nettside er tidsriktig både med hensyn til design og funksjonalitet slik at næringsaktører, lag og foreninger selv kan legge inn arrangementer og kontaktinformasjon.

Konklusjon
Etter avtale med Visit Fredrikstad & Hvaler stenger vi 1. juni www.hvaler.no og lar denne adressen «peke» inn på Hvalers område på Visit Fredrikstad & Hvaler http://www.visitoslofjord.no/no/fredrikstad-og-hvaler/skjargardsriket-hvaler/ .

Her er det oppdatert informasjon om Hvaler, forslag til turer og opplevelser, arrangementskalender og ikke minst et bransjeregister. Der kan næringsaktører på Hvaler kan registrere informasjon om deres virksomhet, kontaktinformasjon, vise hvor de er lokalisert på kart og legge inn bilder og logo. Denne tjenesten er ikke avhengig av om virksomheter er medlem i Visit Fredrikstad & Hvaler eller ikke.

Visit Fredrikstad & Hvaler har sagt seg villige til å ta over denne oppgaven fra oss, uten ekstra omkostninger.

Veien videre
Hvaler kommunes mål er at vi etter hvert skal ende med en kulturkalender for aktiviteter på Hvaler. Det er teknisk mulig å hente innholdet fra Visit Fredrikstad & Hvalers kulturkalender direkte inn på vår nettside og kommunens intranett. Vi sparer dermed tid ved at vi oppdaterer informasjon et sted og denne informasjonen vises i flere kanaler samtidig. Da jobber vi smart og bruker dagens teknologi til vår fordel.

Vi beholder eierskapet av domenenavnet www.hvaler.no slik at vi står fritt i fremtiden og er uavhengige av eventuelle samarbeidspartnere.

Publisert
11.06.2015
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger