Gå til innhold

Minsak.no - Ny nettportal for forslag fra innbyggerne

Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) har åpnet en egen nettportal for innbyggerinitiativ slik den er omtalt i § 39a i kommuneloven. Nettportalen vil gjøre det mulig for innbyggerne å fremme innbyggerinitiativ elektronisk.

Gjennom nettportalen kan innbyggere foreslå saker i den kommunen de bor i og samtidig samle underskrifter til støtte for saken. Med tilstrekkelig antall underskrifter har forslagsstilleren krav på å få saken behandlet i kommunestyret i kommunen eller i fylkestinget i fylkeskommunen. Når forslagstilleren har samlet inn tilstrekkelig med underskrifter vil han eller hun kunne sende listen som e-post til kommunens postmottak (postmottak@hvaler.kommmune.no).

Les mer om MINSAK - Hvaler kommune

En må samle underskrifter fra minst to prosent av innbyggerene i kommunen, eller i kommuner med mer enn 6000 innbyggere minst 300 underskrifter. I fylkeskommunen må en ha minimum 500 underskrifter. Tidligere undersøkelser viser at om lag en av fem får gjennomslag for saken sin.

«Vi har teke eit nytt steg i arbeidet med å nytte moderne teknologi for å utvikle lokaldemokratiet. Folk kan lettare fremje saker og ta hand om interessene sine når vi legg til rette for å fremje innbyggjarinitiativ på internett» sier statsråd Liv Signe Navarsete.

I den nye nettportalen er det enkelt å spre innbyggerinitiativ via ulike sosiale media.

Innbyggerene i en kommune har alledede rett til å få saker behandlet i kommunestyret dersom de har samlet nok underskrifter. Dette er en rettighet som er lite benyttet.

Les mer om MINSAK - Hvaler kommune

Publisert
18.02.2013
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger