Gå til innhold

Miljøvennlig barnehage blir Hvaler kommunes første miljøfyrtårnbedrift

I dag fikk barn og voksne i Brekke barnehage overrakt beviset på at de er et ekte miljøfyrtårn til inspirasjon for andre barnehager og virksomheter i Hvaler kommune. Barna kvitterte med sang og hjemmebakt eplekake.

Brekke barnehage på Kirkøy er opptatt av å ta hensyn til miljøet, og har lange tradisjoner for å jobbe med miljøvern i det pedagogiske og daglige arbeidet.

Vinteren 2014 jobbet Brekke barnehage med å bli godkjent som miljøfyrtårn, og har sammen med en konsulent sett på kravene som må oppfylles. Resultatet av arbeidet var at barnehagen ble godkjent som miljøfyrtårn i april 2014.

Brekke barnehage er med dette den første kommunale virksomheten i Hvaler kommune som er godkjent miljøfyrtårn.

Utdrag fra godkjenningsbrevet: "Barnehagen jobber godt og seriøst, og har gode innarbeidede rutiner på miljø. Barna er også godt involvert i miljøarbeidet."

Dette gjør barna

  • Barna er med på å tømme matavfall og biologisk avfall i barnehagens kompostbinge.
  • Barna hjelper til med å brette melkekartonger.
  • Barna går sammen med de voksne til returpunktet i nærmiljøet for å kaste papp/papir og glass og metall.
  • Barnehagen har fått en egen «Miljøstasjon» på baksiden av barnehagen, der det er beholdere til papp/papir, glass og metall, og farlig avfall. Vi jobber med å få barna med i prosessen med å sortere avfall i de ulike beholderne.
  • Barna er med på å hente kompostjord fra kompostbingen med små trillebårer og fyller på i blomsterbed, rundt busker og trær, og i kjøkkenhagen.
  • Barna rydder lang veiene i nærområdet.
  • Barna drar på standrydding.
  • I etterkant av strandryddingen besøker 4- og 5-åringener avfallsmottaket på Sandbakken og ser hva som skjer med alt avfallet som blir kastet.

Hvaler kommune ønsker Brekke barnehage lykke til videre!

Publisert
26.09.2014
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger