Gå til innhold

Mål radonnivået i boligen din

Hvis du leier ut bolig må du måle radon så raskt som mulig. 1. januar 2014 må alle utleieboliger oppfylle kravene til radon i ny strålevernforskrift. Måleutstyr kan bestilles på Servicetorget.

Målinger som er utført i Hvaler kommune viser at Hvaler ligger i et område med høye radonverdier. Årsaken er at berggrunnen inneholder mye uran som spaltes til blant annet det radioaktive stoffet radongass.
Radon er helseskadelig ved at radongassen i boligen din gir en risiko for lungekreft. Av ca 1800 lungekrefttilfeller i Norge pr år, mener man at radon er en medvirkende årsak til ca 250 av tilfellene.

Leier du ut bolig?
Hvis du leier ut bolig må du måle radon så raskt som mulig. 1. januar 2014 må alle utleieboliger oppfylle kravene til radon i ny strålevernforskrift. Radonnivået skal være så lavt som det er praktisk mulig å få til, og aldri over 200 Bq/m3. Tiltaksgrensen er 100 Bq/m3.

Se statens strålevern sitt infoblad om radon i utleieboliger

Enkelt å måle  

  • For å finne ut verdien i din egen bolig kan du bestille et radondosimeter (se bilde) bl.a. på Servicetorget. Du kan også finne private firmaer via Statens stråleverns hjemmeside.
  • Når du mottar dosimeteret følger det med veiledning og registreringsskjema.
  • Måletiden skal være minst 2 måneder. Måleren bør være i det eller de rommene som benyttes mest, og helst i 1. etg, nært grunnen.
  • Husk at dosimeteret skal leveres til MRM konsult i Sverige. Resultatet av prøvene vil bli sendt direkte hjem til deg. Analysen av resulatet tar vanligvis en til to uker, men i høysesong må det forventes litt lengre tid.

 

Anbefalt måleperiode oktober - april
Det anbefales at radonmålinger gjøres når inneluften i boligen er mest mulig stabil, altså når vinduer og dører er mest mulig lukket. Anbefalt måleperiode er derfor 1. oktober – 1. april. Da tiltaks- og maksimumsgrensen i strålevernforskriften er gitt på bakgrunn av snittsverdier over et år, er det viktig å måle over en lang periode. Anbefalt måleperiode er derfor satt til 8 uker.

NB: Hvis du ønsker å etterlyse resultatet må du huske å notere ned strekkodenummer på dosimeteret. Dette må oppgis ved henvendelse pr telefon, e-post, etc.

Radonnivået i det enkelte hus er avhengig av lokale forhold, sprekker i fjell og ventilasjon. I praksis kan det medføre at to nabohus har stor forskjell på radonnivået. Eneste sikre måte å få kunnskap om radonnivået i huset ditt på er derfor å måle.

Radondosimetrene henger oppe i 2 mnd i vinterhalvåret (fra 1/10 - 1/4). Bestiller du dosimeter via Servicetorget koster det kr 250 + mva pr. dosimeter.

Endrede anbefalinger
Statens strålevern har vedtatt å endre sine anbefalinger for radon. Strålevernet anbefaler at radonnivåer holdes så lave som mulig i alle bygninger, og at tiltak bør utføres når radonnivået i ett eller flere oppholdsrom overstiger 100 Bq/m3. Videre anbefaler Strålevernet at radonnivåer alltid skal være lavere enn en maksimumsgrense på 200 Bq/m3. Les mer om dette på Statens strålevern sine hjemmesider.

Kommunen gir råd om tiltak
Både når du skal bygge nytt hus og i eksisterende boliger er det relativt enkelt å gjøre tiltak mot radon. I nye hus gjøres det lettere enn i eksisterende. Får du for høye verdier av radon i boligen vil kommunen kunne gi råd om tiltak. Det er imidlertid huseieren som må stå for kostnadene og kontakte eventuell faghjelp.

Ligger huset ditt på fjell, er vårt råd til deg som huseier å iverksette måling så snart som mulig. Dette gjelder også dersom du som følge av høye radonnivåer, har gjennomført tiltak. Det er viktig å forsikre seg om at man etter tiltak har et lavt radonnivå.

Publisert
05.10.2011
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger