Gå til innhold

Kunngjøring: Reguleringsplan Stenbruddet øst er vedtatt

Hvaler kommune har vedtatt reguleringsplanen for Stentippen øst.Vedtaket ble gjort i kommunestyrets møte den 11.02.2016 i sak 3/16.

Planen gjelder et område på cirka 50 mål på Kirkøy. Planen viser fremtidig arealbruk for området med steinbrudd og masseuttak som hovedformål.

Eier av ubebygd eiendom i området kan kreve erstatning (plan- og bygningsloven § 15-3) eller innløsning av eiendommen (plan- og bygningsloven § 15-2). Fristen for krav om erstatning eller innløsning er tre år etter at planen ble vedtatt.

Du kan klage på vedtaket om regulering. Klagen må sendes innen tre uker. Lovteksten om vedtak av reguleringsplan og klagerett finnes i plan- og bygningsloven § 12-12, se www.lovdata.no. Se også forvaltningsloven kapittel VI. om klage og omgjøring

Plandokumenter og særutskrift fra politisk behandling finner du her:

Plankart

Planbeskrivelse

Reguleringsbestemmelser

Særutskrift

Støyutredning

Disse finnes også ved servicetorget i rådhuset, Storveien 32, Skjørhalden.

Klage, krav om erstatning eller innløsning må sendes som brev eller e-post til Hvaler kommune.Kommunens e-postadresse er postmottak@hvaler.kommune.no.  Postadressen er Hvaler kommune, Storveien 32, 1680 Skjærhalden.

Publisert
08.03.2016
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger