Gå til innhold

Kunngjøring: Kommunedelplan for klima og energi er vedtatt

Hvaler kommune har vedtatt kommunedelplan for klima og energi. Vedtaket ble gjort i kommunestyrets møte 12.05.2016 i sak 43/16.

Dette er et dokument som alle kommuner er pålagt å ha, og planen skal være et arbeidsverktøy for administrasjonen, og ikke minst politikerne i Hvaler, når de står stilt overfor valg i forbindelse med for eksempel planarbeid, byggeprosjekter og utskifting av bil- og motorparken. Som innbygger har du nå fått et verdifullt redskap til å påvirke Hvaler kommune i en riktig retning.   

Planen orienterer litt om Paris-avtalen og hvilke utfordringer vi står ovenfor, men det viktigste er hva den sier om Hvalers utfordringer og hvordan disse kan løses. Klimaendringer har vi allerede begynt å føle på kroppen, så alle forstår nå at globale problemer er også lokale problemer og må løses lokalt, helt ned til deg og meg.  Planen er ikke risset i stein, så den skal rulleres om to år. Forslag til enkle og større tiltak er alle velkomne.

Klima- og energiplan

Særutskrift

Publisert
03.06.2016
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger