Gå til innhold

Kommunestyrets behandling av budsjett og økonomi

Kommunestyret i Hvaler vedtok den 15. desember budsjett og økonomiplan for 2012-2015. Vedtaket gir hovedrammene for kommunens hovedsektorer: Helse og Sosial, Oppvekst og Kultur, Miljø og Teknikk og Sentral stab.

Hver virksomhet vil få sine budsjettrammer behandlet i utvalgsmøter over nyttår og her vil det fremgå helt konkret hvilke prioriteringer kommunens skal gjennomføre.

Hvaler kommune er inne i en anstrengt økonomisk situasjon og det har vært en krevende oppgave å få budsjettet i balanse. Økonomisk balanse i 2012 vil medføre oppsigelser og nedskjæringer i tjenestetilbud.

Hvaler kommune arbeider med målstyring som del av økonomiplanen. Dette skal sikre god og langsiktig planlegging av tjenestetilbudet og samfunnsutviklingen som kommunen ønsker å ivareta i de kommende årene. Innbyggernes medvirkning til dette er viktig og vi har en nylig vedtatt samfunnsplan for årene fremover.

Innbyggerne har også nylig besvart en rekke brukerundersøkelser om de kommunale tjenester i kommunen og sammen med innbyggerundersøkelsen, som kommer på nyåret, vil dette være med å danne godt grunnlag for forbedringer og prioriteringer i 2012 og 2013.

Kommunens administrasjon har dessuten fått i oppdrag av politikerne å utrede alternative inntekstkilder som eksempelvis vindkraft, eiendomsskatt og næringsutvikling.

Se videoopptak av kommunestyremøtet

Les protokollen fra kommunestyremøtet

Publisert
16.12.2011
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger