Gå til innhold
Foto: Anna Karin Hellstrøm
Foto: Anna Karin Hellstrøm

Kjøreforbud på østre øyer foreslås opphevet fra 15. desember 2016

I forbindelse med en gjennomgang av kommunens forskrifter knyttet til kjøreforbudet på østre øyer har rådmannen oppdaget at det ikke er opp til kommunen å gi dispensasjon fra Statens vegvesen sitt kjøreforbud.

De østre øyene omfatter Søndre Sandøy, Nordre Sandøy, Lauer og Herføl.

Det er Statens vegvesen eller politiet som må håndheve dette. Det er da retningslinjene for skiltet, og ikke de kommunale bestemmelsene, som skal legges til grunn for dispensasjonsbehandlingen.

Dette betyr at det med dagens skilting ikke er mulig for kommunen å gi dispensasjon basert på de vedtatte bestemmelsene. Alle gitte dispensasjoner er derfor å betrakte som ugyldige, og nye dispensasjoner vil ikke bli gitt så lenge kjøreforbudet fremstår slik det gjør i dag.

Hvaler kommune må ta stilling til om det i fremtiden skal være kjøreforbud på øyene, og hvordan dette eventuelt skal gjennomføres/håndheves. Det forventes at ny skilting og nye retningslinjer skal være på plass i løpet av våren 2017.

I påvente av dette foreslår rådmannen at kommunestyret ber Statens vegvesen om å oppheve dagens kjøreforbud. Rådmannens innstilling behandles i kommunestyret 15. desember 2016. Hvis kommunestyret følger rådmannens innstilling vil det ikke være nødvendig å søke dispensasjon for å kjøre på de østre øyene etter 15. desember og frem til nytt vedtak foreligger.

Hvaler kommune gjør oppmerksom på at det fortsatt gjelder kjøreforbud i utmark og henstiller både fastboende, næringsliv og gjester å vise hensyn.

Publisert
01.12.2016
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger