Gå til innhold

Jolleplasser til fastboende på Østre øyer

Havneavdelingen vil presisere bruken av disse

Havneadministrasjonen i Hvaler kommune har mottatt flere klager som gjelder bruk av jolleplassene som er reservert til fastboende på Østre øyer.

Vi viser til 4 jolleplasser (rød pil) som kommunen har reservert til fastboende fra Østre Øyer.

Disse 4 plassene er tiltenkt å behjelpe fastboende med av- og pålessing samt små ærender på Skjærhalden.

Vi presiserer at plassene ikke skal brukes som pendlerplasser. Dette er et tilbud  som kommunen ønsker å opprettholde for fastboende på Østre øyer.

Det innebærer at brukerne respekterer reglene og at solidaritetsprinsippet ligger til grunn. Ordningen er fleksibel, med stor grad av selsvjustis.

NB! Dersom noen legger seg på den innerste plassen med stor båt og tar en del av gjestebryggen må de påregne seg forelegg fra Gjestehavna AS som driver næring.

Publisert
20.05.2016
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger