Gå til innhold

Invitasjon til informasjonsmøte 6. juni

Kommunen er i sluttforhandlinger om Hvalers inntreden i Borg Havn IKS. Vi vil gi en foreløpig status fra forhandlingene mellom Borg Havn IKS og Hvaler kommune.

Temaet for møtet vil være:

  • Borg Havn presenterer hvordan de vil forvalte Hvalers havneeiendommer. Snakke litt om de statlige fiskerihavnene som kommunen forvalter i dag.
  • Status i havneforhandlingene og forventet tidsplan.
  • Spørsmål og kommentarer fra publikum

Tid og sted:

Kommunestyresalen på Rådhuset, tirsdag 6. juni 2017 fra klokka 18:30 til klokka 20:00

Det serveres kaffe.

For mer informasjon, ta kontakt med Hvaler kommune ved Ling Kile, på telefon 69 37 50 94, eller på e-post: linkil@hvaler.kommune.no

Publisert
23.05.2017
Sist endret
04.10.2017

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger