Gå til innhold

Prosjekt skal gjøre Hvaler mer bærekraftig

Hvaler styrker sitt arbeid med å være klimasmart og mer selvforsynt med energi. Dette arbeidet får nå en ekstra framdrift gjennom et Interreg Sverige-Norge prosjekt sammen med øykommunen Orust kommune.

Andelen fornybar energi skal øke, både på land og til havs. Dessuten skal energiforbruket reduseres. Gjennom installasjoner på ulike testarenaer skal prosjektet måle energi- och klimaeffektene av vindkraft, solenergi og ladestasjoner for fritidsbåter Satsingen på ladestasjoner under testarenaen ”Grønn havn” skal bidra til utvikligen av ny og bærekraftig tenking rundt havnene, og  legge grunnlaget for verdens første sammenhengende kyststripe (Orust-Hvaler) med mulighet for lading av el- og hybridbaserte fritisbåter.

For å lykkes med å nå målet er det nødvendig at befolkningen endrer adferd, og det er viktig å se på tekniske løsninger og infrastruktur. Derfor kommer prosjektet også til å rette seg mot å endre innbyggernes handlingsmønster ut fra de faktiske resultatene av testene.

– Vi som øy-kommuner vil minske vår sårbarhet og øke graden av selvforsørging. Samtidig vil vi utvikles til attraktive og langsiktig bærekraftige kommuner. Det sier kommunalråd Kerstin Gadde i Orust kommune.

– Vi skal blant annet øke andelen lokalt produsert og fornybar energi, både på land og til havs. De test-resultatene som gir stor energi- og klimaeffekt skal kunne innføres i stort på øyene, sier Gadde.

Ordfører Eivind N. Borge i Hvaler kommune er også engasjert i klimasaken.
 - Hvaler har gjort mye for å redusere utslippene. Vi har satset mye på bruk av sol- og vindenergi, blant annet på miljøstasjonen på Sandbakken. Vi er glade for anledningen til å delta i dette samarbeidet med Orust kommune.

Lars Larsson er leder for komiteen for samfunnsutvikling i Orust. Han sier blantannet:
– Sammen med Hvaler har vi i en forstudie hentet inspirasjon fra den danske øy-kommunen Samsø som har arbeidet for en energibesparende samfunnsutvikling. I vårt prosjekt regner vi blant annet med et delprosjekt for å minske energiforbruket innenfor vann- og avløpsvirksomheten.– Det første delprosjektet, som starter allerede i september, berører først og fremst samfunnsplanleggingen, og der er Chalmers Arkitektur en viktig samarbeidspartner, fortsetter Lars Larsson.

Bjørn Winther Johansen i Hvaler kommune er prosjektleder på norsk side, og er opptatt av kommunens satsing på fornybar energi og Smart energieffektivisering.
 - Hvaler kommune har allerede markert seg sterkt som en foregangskommune innenfor fornybar energi. Interreg-prosjektet sammen med Orust gir oss mulighet til å styrke vår videre satsing gjennom deling av kunnskap og nye demonstrasjonsarenaer.

Prosjektet har en samlet ramme på ca. 12 millioner. Det norske projektbudsjettet er på 3,9 millioner, hvorav Interreg Sverige-Norge går inn med 1,95 millioner. Resten finansieres av Hvaler kommune, Østfold fylkeskommune og samarbeidspartnerne Borg Havn IKS og Høgskolen i Østfold.

For mer informasjon kontakt nærings- og klimarådgiver Bjørn Winther Johansen, Hvaler kommune, e-post: bjnjoh@hvaler.kommune.no, tlf: 979 81 439.

Publisert
30.06.2017
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger