Gå til innhold

Statens vegvesen informerer: Innfører vektbegrensninger på Kjøkøysund bru

Rutinekontroller har avdekket behov for å innføre vektbegrensning på Kjøkøysund bru for å unngå mer slitasje fra tyngre kjøretøy. Tillatt totalvekt for kjøretøy som skal passere over brua settes ned fra 50 til 32 tonn.

- Vi beklager de ulemper dette måtte medføre for trafikantene, næringsdrivende og beboere i området. Dette handler om å være føre var av hensyn til sikkerheten. Det er fortsatt helt trygt å bruke brua med de begrensingene som nå trer i kraft, sier fylkesordfører Ole Haabeth. Det gjennomføres rutinemessige inspeksjoner av tilstanden på alle bruer langs riks- og fylkesvegene. Etter siste inspeksjon på Kjøkøysund bru ble det avdekket behov for å begrense tillatt totalvekt over brua.

- Kjøkøysund bru ble bygget i 1970 og årenes trafikkbelastning har ført til slitasje. Vi må derfor innføre vektbegrensning over brua for å redusere ytterligere belastning og slitasje fra tyngre kjøretøy. Tillatt totalvekt for kjøretøy som skal passere over brua settes derfor ned fra 50 til 32 tonn. (Aksellasten er ikke av betydning). Vektbegrensningen trer i kraft 24. mars 2014. Det vil bli skiltet ved brua, og annonsert i utvalgte aviser, sier Haabeth.

I tillegg til å innføre vektbegrensning vil asfalten på brua bli frest ned til et minimum for å redusere bruas egenvekt. Ved å gjennomføre disse tiltakene vil det fortsatt være helt trygt å ferdes over brua.

Lette kjøretøy, personbiler, busser og lastebiler blir ikke berørt av vektbegrensningen og kan bruke brua som normalt. Kjøretøy med totalvekt over 32 tonn må selv sørge for omlasting på egnede steder.

Vektbegrensningen vil ventelig vare i flere år. Østfold fylkeskommune og Statens vegvesen skal nå utrede om brua skal rehabiliteres eller om det skal bygges helt ny bru.

Publisert
05.03.2014
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger