Gå til innhold
Foto: Anna Karin Hellstrøm
Foto: Anna Karin Hellstrøm

Innbyggerundersøkelse om kommunereformen

Stortinget har gitt regjeringen tilslutning om å gjennomføre en kommunereform. Målet er større, mer robuste kommuner med økt makt og myndighet.

Alle kommuner er pålagt å utrede kommunens tjenester, økonomi, demokrati og samfunnsutvikling og dette arbeidet er nå i gang i Hvaler kommune.

Hvaler kommune gjennomfører en innbyggerundersøkelse i uke 45 og 46. Undersøkelsen foregår som et telefonintervju med firmaet Opinion.

Vi gjennomfører undersøkelsen fordi vi ønsker å få et bilde av hva befolkningen på Hvaler mener om en eventuell kommunereform.

Spørsmålene omfatter blant annet hva innbyggerne mener om kommune og region, om kvaliteten av tjenestene vil påvirkes av en eventuell kommunereform, om hva avstanden til tjenestene betyr og om hvilke samfunnsområder den enkelte er opptatt av.

Spørreundersøkelsen om kommunereform skal være med på å danne et godt beslutningsgrunnlag for politikerne i kommunen vår. Tilsvarende undesøkelse gjennomføres også på samme tid i Fredrikstad og Råde kommuner.

Publisert
30.10.2015
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger