Gå til innhold

Hytteflex

Bli energipioner – Delta i nytt forskningsprosjekt rundt energistyring på Hvaler.

Hvaler kommune er i ferd med å utarbeide en ny klima- og energiplan. I den forbindelse arbeides det for å forsterke strømforsyningen på en måte som tar mer hensyn til både miljø, natur og landskap.

Som hytteeier i Hvaler kommune har du nå mulighet til å bli energipioner. Som potensiell kjøper av «HVALERPAKKEN» og fremtidig bruker av DEFA's «Hytta.mi», inviteres du til å delta i et nytt forskningsprosjekt som tar sikte på å jevne ut belastningene i overføringslinjene på Hvaler og utnytte elektrisk energi bedre.

I forbindelse med «Smart Energi Hvaler» og det forskningsarbeidet som foregår der, arbeides det nå med et forskningsprosjekt som skal undersøke hytteeieres fleksibilitet med hensyn til forbruk . Ideen bak prosjektet er å utvikle nye metoder for å effektivisere energiforbruket, både hos den enkelte forbruker og i hele energisystemet. «Rushtid» er en utfordring i strømnettet som kan ha flere uheldige følger. I forskningsprosjektet ønsker man å teste ut en metode hvor hytter kan bidra til å utjevne dette.

Prosjektet vil gjennomføres som en utvidet tjeneste knyttet til DEFA's «Hyttami.no». Man ønsker med denne teknologien og øke pådraget på varmeovner i en ubebodd hytte når utnyttelsen av strømnettet er lav. Det er gjerne sammenfallende med perioder når spot prisen er lav.

Ønsker du å bli en energipioner kan du lese mer og melde deg på her.

Publisert
18.11.2013
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger