Gå til innhold

Hvordan kan du hjelpe flyktninger på Hvaler?

Vi får en del henvendelser i Hvaler kommune om hvordan enkeltpersoner og familier kan hjelpe flyktninger på Hvaler.

Hvaler kommune huser for tiden en rekke enslige mindreårige flytninger, fem familier og tolv enslige voksne som kommer fra Syria, Afghanistan, Iran, Irak, Somalia, Eritrea og Etiopia.

Det vi mest av alt trenger for å kunne hjelpe våre flyktninger, er hjelp til å integrere dem i Hvalersamfunnet. Det er flere måter å gjøre det på.

Leksehjelp
Mandag til torsdag fra 14.30 til 15.30 har vi leksehjelp for voksne på Hvalerhallen. Mange har bruk for en-til-en hjelp med lekser i fagene norsk og samfunnsfag. Du behøver ikke være lærer for å hjelpe til, bare ha god tålmodighet. Du trenger ikke å være der hver dag.

Vennskapsfamilier
Våre flyktninger, både enslige voksne, og familier, trenger vennskapsfamilier og enkeltpersoner som kan tilby vennskap. De kan trenge hjelp til hverdagslige ting som leksehjelp eller bare det å bli kjent med andre på Hvaler.

Besøkshjem
Enslige mindreårige flyktninger trenger besøkshjem som kan tilby omsorg, vennskap, hjelp til å bli kjent på Hvaler.

Leilighet
Vi er ute etter en leilighet med to soverom for å bosette to voksne flyktninger som skal bo sammen.

Har du spørsmål eller lyst til å hjelpe kan du kontakte;

  • Eva Tømmerholt – på telefon 404 36 915 (hverdager, formiddag) evatom@hvaler.kommune.no – når det gjelder enslige voksne og familier
  • Lisa Solberg på 918 16 183 (hverdager) – når det gjelder enslige mindreårige flyktninger

Hvaler kommune har fått forespørsel fra Fylkesmannen i Østfold om å bosette flere flykninger. Kommunestyret vil ta stilling til dette i løpet av høsten 2015.

Publisert
11.09.2015
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger