Gå til innhold

Hvilke regler gjelder for parkering i Hvaler kommune?

1.januar 2017 ble det innført en ny nasjonal parkeringsforskrift. Her får du en oversikt over de viktigste endringene som gjelder for deg som bilfører:

El-biler og hybridbiler skal betale parkeringsavgift på alle kommunale parkeringsplasser i Hvaler kommune.

Du får parkeringsgebyr hvis du bryter trafikkreglene.
Du får kontrollsanksjon hvis du ikke betaler eller ikke har gyldig parkeringsbillett.

- Hvis du feilparkerer på steder som er skiltet med parkering eller stopp forbudt, eller bryter trafikkreglene på annen måte, får du et parkeringsgebyr på 900 kroner.

- Hvis du glemmer å trekke billett på steder med gratis parkering, får du en kontrollsanksjon på 300 kroner.

- Hvis du ikke har gyldig parkeringsbillett i frontruta, parkerer på en reservert plass eller utenfor oppmerking, får du en kontrollsanksjon på 600 kroner.

- Parkerer du på en plass som er reservert for forflytningshemmede, får du en kontrollsanksjon på 900 kroner.

Du har mulighet til å klage hvis du har fått en kontrollsanksjon eller et parkeringsgebyr. Du må alltid klage til den myndighet som har ilagt deg dette.

Du finner klageskjema for Hvaler kommune her.

Får du avslag på klagen og ønsker å klage videre, er det to veier å gå:

- Klage på parkeringsgebyr skal behandles av tingretten.

- Klage på kontrollsanksjon skal behandles av parkeringsklagenemda.

Ta hensyn til bilen ved siden av deg så den ikke får skade eller bulker.

Ønsker du mere informasjon kan du gå inn på parkeringsklagenemda sin hjemmeside.

Publisert
06.09.2017
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger