Gå til innhold

Bufetat: Hvaler-ordføreren utnevnt til fosterhjemsambassadør

Onsdag 21. mai ble ordfører Eivind Normann Borge i Hvaler kommune utnevnt til ambassadør for fosterhjem. Han skal være med og synliggjøre den viktige samfunnsoppgaven fosterfamiliene gjør, og være en døråpner og pådriver for å rekruttere flere fosterhjem.

- Vi setter stor pris på at Hvaler-ordføreren nå blir ambassadør for fosterhjemsarbeidet. Dette viser at kommune og stat kan spille på lag og med gjensidig innsats få til et løft for fosterhjemsrekruttering, sa regiondirektør Trond Stenhaug i Bufetat, region øst da han overrakte diplomet til ordføreren.

I Norge bor over 10 000 barn og unge i fosterhjem, og det er behov for å rekruttere over 1000 nye fosterhjem hvert år. Det er omtrent 400 familier som er fosterforeldre i Østfold. Av disse er det rundt 20 familier som er fosterforeldre på Hvaler.

Eivind Normann Borge har selv familiemedlemmer som har engasjert seg som fosterforeldre.
- Jeg kjenner behovet og betydningen av et godt hjem med varme, kjærlighet og tydelige grenser. Derfor ønsker jeg å gå aktivt ut i lokalmiljøet og fortelle hvor viktig dette er. Slik kan jeg bidra til å gi barna en god oppvekst, sa ordføreren da han ble utnevnt.

Eivind Normann Borge er første ordfører i Region øst (Østfold, Akershus, Hedmark og Oppland) som utnevnes til fosterhjemsambassadør.


Mer om Bufetat og fosterhjemstjenesten;

Vi du vite mer om det å være fosterhjem, kan du ta kontakt med Bufetats fosterhjemstjeneste i Østfold:
Telefon: 466 16 900
E-post: fosterhjemstjenesten.ostfold@bufetat.no
www.fosterhjem.no kan du lese mer om fosterhjem og fosterbarn.
Bufetat på Facebook

Fakta om fosterhjem:

Hva er et fosterhjem?
Et fosterhjem tar vare på barn og unge som ikke kan bo hos foreldrene sine. Noen har behov for et fosterhjem i en periode, mens andre har behov for et fosterhjem de kan vokse opp i.

Vi trenger alle typer fosterforeldre
Fosterbarn er ulike, både i alder, personlighet og omsorgsbehov. Derfor trengs det også et mangfold av fosterhjem. Fosterfamilien kan bestå av gifte, samboere, likekjønnede par eller en enslig person. Det kan være barn i familien, eller familien kan være barnløs. Familien kan være etnisk norsk, eller ha en annen kulturbakgrunn. Noen fosterforeldre bor på landet, andre i byer.

Hvordan bli fosterhjem?
Ta kontakt med Bufetats fosterhjemstjeneste i Østfold:
Telefon: 466 16 900
E-post: fosterhjemstjenesten.ostfold@bufetat.no

www.fosterhjem.no kan du lese mer om fosterhjem og fosterbarn.

Publisert
22.05.2014
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger