Gå til innhold

Hvaler kommune slukker gatelysene

Grunnet innsparinger i budsjettet for 2012 slukkes gatebelysningen, i noen av kommunens boligområder og langs veier, med umiddelbar virkning.

I Utvalg for miljø og teknikk (UMT) ble det vedtatt at det skal spares 200 000 kr på gatebelysning i kommunen.

De berørte områdene er inntil videre

  • 2. byggetrinn i Prestegårdsskogen, Kirkøy
  • Olasvingen, Asmaløy
  • Tømmerholtet, Asmaløy
  • Nordre del av Stormmusbrinken, Vesterøy
  • Strekningen Hauge – Utgårdskilen, Vesterøy

Hvorfor slukkes ikke alle gatelys?
Innsparingstiltaket ble startet opp torsdag 26. januar i de områder der gatelyset kan stenges med bryter. Gatelysene som ikke kan slukkes med bryter, må slukkes ved at lyspunktene frakobles strømnettet. Dette vil ta lengre tid siden kommunen ikke selv kan utføre denne del av arbeidet.

Mer informasjon
Du kan lese mer om vedtaket om innsparinger fra kommunestyret i protokollen fra kommunestyret 15. desember - sak 130/11 side 28.

Protokollen fra Utvalg for miljø og teknikk tilgjengeliggjøres på nettsidene våre www.hvaler.kommune.no/Politikk/ når de er godkjent og underskrevet. Protokollen forventes å ligge tilgjengelig mandag 30. januar.

Publisert
27.01.2012
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger