Gå til innhold

Hvaler kommune rydder opp etter skjell-konkurs

Skjell-anleggene, som er over og under vannflaten flere steder i Hvaler-skjærgården, blir i løpet av 2014 ryddet.

Det er flere parter som har gjort det mulig å rydde opp etter konkursboet; Fylkesutvalget i Østfold fylke har bevilget kr 280.000, Hvaler kommune har fått kr 200.000 i skjønnsmidler til bruk i både 2013 og 2014 til tiltak innenfor havne- og farvannslovens ansvarsområde. Kommunen skal bruke 80.000 av midlene i 2012, samt skjønnsmidlene for 2014 på kr 200.000. Fiskeridirektoratet har bevilget kr 200.000.

Midlene skal benyttes til opprydding etter konkursen i Hvalerskjell A/S. Hvaler kommune er i forhandlinger med et firma som kan påta seg både å fjerne/bruke skjell samt ta opp anlegg over og under vannflaten. Det er særdeles viktig i denne sammenhengen å sikre at sjøbunnen blir ryddet for ankre, kjettinger og tauverk.

Arbeidet vil bli gjennomført i løpet av 2014.

Publisert
07.01.2014
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger