Gå til innhold

Hvaler kommune inviterer til «åpent hus» på Østerhaug - et tiltak for funksjonshemmede på Kirkøy

Hvaler kommune ferdigstiller nå boliger og avlastning for barn og unge i virksomhet Tiltak for Funksjonshemmede. Dette store byggeprosjektet startet høsten 2013 og vi er nå glade for å invitere naboer, presse, media og andre interesserte til «åpent hus».

Tiltak for Funksjonshemmede har gradvis «vokst seg ut» av Oladammen bofellesskap og nyetableringen av Østerhaug vil bli et viktig og positivt løft for brukerne, pårørende, de ansatte og for Hvaler kommune i sin helhet.

Mandag den 8. desember kl. 14.00 – 18.00 skal vi ha åpent hus der alle som vil oppleve Østerhaug kan få omvisning og informasjon om byggeprosessen og den fremtidige driften. Det vil også bli fremvisning av den nye «treningsleiligheten» som er bygget med særlig fokus på veldferdsteknologi. 

Entreprenører, arkitekt, teknisk driftspersonell og ansatte på Østerhaug vil være tilstede og fortelle om fremtidig aktiviteter på Østerhaug.

Publisert
25.11.2014
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger