Gå til innhold

Hvaler kommune informerer: Politisk streik 28. januar 2015

Hvaler kommune har mottatt varsel om at arbeidstakerorganisasjonene som er tilknyttet LO, UNIO og YS har oppfordret sine medlemmer om å delta i en landsomfattende to-timers politisk streik kl. 14.00 – 16.00 onsdag 28. januar 2015.

I varselet opplyser organisasjonene om at dette gjelder alle deres medlemmer, men at deltagelse er frivillig og at man vil ta hensyn til fare for liv og helse.

Avhengig av hvor mange som velger å gå i streik vil streiken vil kunne påvirke kommunens tjenestetilbud. Tjenester som ikke er direkte knyttet opp mot fare for liv og helse, for eksempel SFO, barnehage og skole, vil muligvis reduseres eller stenge.

Virksomheter som rammes av streiken er

  • Hauge barnehage: stengt fra 14.00-16.00

Publisert
22.01.2015
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger