Gå til innhold

Hvaler kommune har utarbeidet ny ruspolitisk handlingsplan for perioden 2016 – 2020.

Ruspolitisk handlingsplan skal bidra til at kommunen fører en enhetlig rusmiddelpolitikk, ved at bevillings-ordninger og øvrig forebyggings arbeid ses i sammenheng.

Planen legges ut til høring og vil bli politisk behandlet i løpet av høsten 2016.

Planen med vedlegg kan lastes ned her (se under overskriften: planer på høring)

Det er viktig for kommunen at enkeltpersoner, ideelle organisasjoner og næringen gir innspill til planen slik at den blir et godt styringsverktøy for de neste fire år.

Innspill må sendes skriftlig til Hvaler Kommune, postmottak@hvaler.kommune.no eller Storveien 32, 1680 Skjærhalden.

For ytterligere informasjon kan kommunalsjef Lars H Larsen kontaktes på;
Telefon 908 70 909 eller lahl@hvaler.kommune.no

Frist for innspill: 15. august 2016.

Publisert
01.07.2016
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger