Gå til innhold
Foto fra Dypedalåsen
Foto fra Dypedalåsen

Hvaler kommune går til topps i Kommunebarometeret

Hvaler kommune er beste Østfoldkommune og nummer 13 i landet i Kommunebarometeret fra Kommunal Rapport. Resultatene kommer samtidig med gode resultater fra kommunens innbyggerundersøkelse hvor de har spurt om hvordan det er å bo på Hvaler.

Gjennom det siste halve året har kommunen satt arbeidet med brukerundersøkelser i system og gjennomført en rekke undersøkelser; 13 brukerundersøkelser av kommunens tjenester, innbyggerundersøkelse og medarbeiderundersøkelse. Funnene fra undersøkelsene er sammenfallende og gir kommunen et klart bilde av hva innbyggerne synes de er gode til og hva de kan bli bedre til.

Innbyggerundersøkelsen

Det er første gang at Hvaler kommune gjennomfører en innbyggerundersøkelse hvor innbyggerne har hatt mulighet for å uttale seg direkte til kommunen om;

 • Kommunen som tjenesteleverandør
 • Kommunen som bosted
 • Befolkningens tillit til at lokaldemokratiet fungerer

Kommunens resultater ligger helt på landsgjennomsnittet, noe som betegnes som godt i denne sammenhengen. Hovedtrekkene i undersøkelsen viser følgende

Hvaler har betydelig bedre resultater enn landssnittet når det gjelder

 • Hjemmehjelpstjeneste
 • Hjemmesykepleietjeneste
 • Kommunen som bosted for eldre
 • Tilbudet av kafeer, restauranter og uteliv

Hvaler-resultatene er merkbart bedre enn landssnittet for:

 • Standard på veier og gater
 • Kollektivet inn og ut av kommunen
 • Luftkvaliteten
 • Støynivået der du bor
 • Fornøydhet med å bo i kommunen

Hvaler har betydelig svakere resultater enn landssnittet når det gjelder:

 • Tilrettelegging for fotgjengere
 • Tilrettelegging for syklister
 • Henting av husholdningsavfall
 • Muligheten til å delta i idrett

Hvaler har merkbart svakere resultater enn landssnittet for:

 • Fastlegetjenesten
 • Bank, post, forsikring
 • Muligheten for å skaffe seg leilighet
 • Kulturtilbudet i kommunen
 • Servicetorget
 • Tillit til at politikerne arbeider for befolkningens beste
 • Tillit til at kommunen behandler like saker likt
 • Tillit til at kommunen følger lover og regler
 • Grunnskolen
 • Fritidstilbud til ungdom

Full åpenhet fra Hvaler kommune

I forbindelse med undersøkelsen ble innbyggerne spurt om deres mening på følgende spørsmål;

 • På hvilket område har kommunen LYKTES de siste to årene?
 • På hvilket område har kommunen IKKE lyktes de siste to årene?
 • Har du noen andre konkrete forslag til forbedringer?

Kommunen har valgt en åpen linje og har offentliggjort kommentarene til undersøkelsen, både til politikere, til innbyggere og til media.

Til topps i Kommunebarometeret

Kommunal Rapport gjennomfører hvert år undersøkelsen ”Kommunebarometeret” som tar temperaturen på de norske kommunene. Hvaler kommune er beste Østfoldkommune og nummer 13 i landet.

Hva er Kommunebarometeret?

Kommunebarometeret er en sammenligning av landets kommuner, basert på til sammen 108 nøkkeltall. Hensikten er å gi beslutningstakere – særlig folkevalgte i kommunestyret – en lettfattelig og tilgjengelig oversikt over hvordan kommunen driver. Tallene er hentet fra Statistisk sentralbyrås Kostra-database, foreløpige tall for 2011, Utdanningsdirektoratet, Folkehelseinstituttets kommunedatabase og Kommuneproposisjonen 2012. I all hovedsak er det 2011-tall som er bruk, men i noen tilfeller publiseres ikke data for 2011 før til høsten. I de tilfellene har vi brukt 2010-tall.

Rådmann Torleif Gjellebæk uttaler: ”Resultatene bekrefter funn fra flere andre undersøkelser som vi har sett. Vi er veldig godt fornøyd med resultatene som bekrefter at langsiktig og tålmodig forbedringsarbeid lønner seg. Resultatene er summen av flott innsats fra ansatte, ledere og politikere. Undersøkelsene forteller at vi er gode på mange områder, samtidig som vi ser hvor vi skal forbedre oss. I dagene fremover skal jeg spandere bløtkake på flere av kommunens virksomheter og avdelinger”.

Publisert
21.06.2012
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger