Gå til innhold

Hvaler kommune etablerer Hvaler bredbånd A/S

Hvaler kommune har i løpet av flere år investert i utbygging av et kommunalt fibernett og etablerer et nytt selskap som skal tilrettelegge for den videre utbyggingen av et åpent fibernett.

Fiberselskapets oppgave er å bygge et smart, fleksibelt og fremtidsrettet fibernett. Selskapet skal eie og drifte fibernettet. Utbyggingen vil skje område for område, slik at innbyggere, næringsliv og hytteeiere får mulighet til å benytte seg av fibernettet. Fremdriften vil være avhengig av antall bestillinger i et område. Jo flere som melder seg på, jo høyere prioriteres området.

Fri konkurranse

Hvaler bredbånd AS skal stå som leverandør av det åpne fibernettet. Med en slik modell vil det være fri konkurranse og alle tjenesteleverandører vil konkurrere på like vilkår. Sluttkunden vil med denne løsningen kunne velge ulike tjenesteleverandører til tv, internett, smarthusløsninger, boligalarm etc. Hvaler kommune vil være kunde av selskapet og bruke fibernettet til egne tjenester som velferdstjenester, smartnett overvåkning av VA-nett, skoler, barnehager etc.

Mer informasjon om Hvaler bredbånd

Publisert
25.01.2017
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger