Gå til innhold

Hvaler kommune er igjen med i "Aktiv på dagtid"

Hvaler kommune valgte i 2017 å melde seg ut av samarbeidet om Aktiv på dagtid med Østfold Idrettskrets. Etter flere samtaler mellom kommunen og idrettskretsen har Hvaler kommune valgt å gjeninntre i samarbeidet.


Kommunestyret ble i møte 14.12.2017 orientert om vårt valg og kommunens begrunnelsen var lite deltagelse fra innbyggere i Hvaler kommune. I tillegg har det vært lite aktivitetstilbud i Hvaler kommune.

Etter  flere henvendelser fra tidligere brukere av tilbudet og fra ledelsen i Østfold Idrettskrets ble kommunen  oppfordret til å vurdere sitt valg. Etter flere samtaler mellom kommunen og idrettskretsen har Hvaler kommune valgt å gjeninntre i samarbeidet.

Det vil i fremtiden bli lagt vekt på at flere aktiviteter skal foregå i Hvaler kommune og at kommunen i større gard en tidligere skal delta i planlegging av aktiviteter.

Kommunen ønsker primært å koble aktiviteter opp mot god folkehelse, sykefraværsoppfølging  og integreringstilbud.

Med flere tilrettelagte aktiviteter i kommunen og bedre informasjon om tilbudene er målet at Aktiv på dagtid får flere brukere fra Hvaler og derigjennom øker tilfredshet, helse og redusert sykefravær.

Hvaler kommune har søkt om tilretteleggingstilskudd fra NAV arbeidslivssenter som et økonomisk bidrag til samarbeidet  mot sykefraværsoppfølgingen.

Alle fra Hvaler som fyller kriteriene for deltagelse i Aktiv på dagtid er nå velkommen til aktiviteter.

Mer informasjon finnes på Aktiv på dagtids Facebook-side

 

Publisert
17.04.2018
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger