Gå til innhold

Hva kan du gjøre hvis du finner oljerester i Hvalerskjærgården?

Tirsdag ble det funnet oljerester fra Godafoss-forliset på Asmaløy. Når isen forsvinner kan vi forvente flere funn som dette og da er det viktig at de blir registrert.

Det er Østfold interkommunale utvalgt mot akutt forurensing (IUA) som har ansvaret for opprydningen etter Godafoss-forliset.

IUA rydder opp i skjærgården

Selve strandsaneringen håndteres av IUA Østfold som aksjonerer fortløpende etter meldinger. IUAs mål og ansvar er å få fjernet all oljen og stille naturen tilbake til hva den var før ulykken. 

Saneringen må håndteres profesjonelt både selve jobben og ivaretakelse av forurenset masse som skal sendes til destruksjon. I tillegg er oljen giftig og skal håndteres deretter med ren og forurenset sone. IUA har vært avventende pga. isforholdene, men var på en befaring mandag etter en henvendelse om olje ved Håbu.

IUA og Hvaler kommune anmoder alle som finner oljerester om å kontakte Hvaler kommune og ikke selv fjerne olje.

IUA vil onsdag foreta befaring i Løperen og skjærgården med båt fra Skjærgårdtjenesten. I tillegg vil vi gå manngard på fredag langs land ut løperen på begge sider. Strandpåslag vil bli sanert fortløpende etter som vi oppdager det.

Kontakt IUA
IUA: telefon 918 17543 og 69 20 17 00 hvis du har informasjon om oljepåslag eller død fugl

Hvaler kommune har også laget en veiledning med gode råd ved håndtering av død eller skadet fugl

Publisert
15.03.2011
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger