Gå til innhold

Høring av reguleringsplanforslag Tredalen leirsted, Spjærøy

Hvaler kommune har vedtatt å legge reguleringsplanforslaget for Tredalen leirsted på Spjærøy ut på høring og til offentlig ettersyn for innspill og tilbakemeldinger fra publikum (jfr. bestemmelsene i plan- og bygningsloven § 5-2, 12-10 og 12-11).

Planforslaget gjelder for et område på ca 80,3 mål og er fremmet av COWI AS på vegne av forslagsstiller Norges Speiderforbund (NSF). Forslaget er utarbeidet i samarbeid med arkitektkontoretHalvorsen og Reine Sivilarkitekter.

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for en utvikling av eiendommen til NSF på Tredalen leirsted, med tilhørende infrastruktur og grøntområder, samt legge til rette for adkomst til leirstedet og sikre allmen ferdsel mellom leirstedet og offentlig vei. Norged Speideforbund ønsker å utvikle stedet til et nasjonalt speidersenter, med en hensiktsmessig ramme for kurs, samlinger og leiropplevelser - for egne medlemmer og tilgjengelig for allmenheten.

Plankart

Illustrasjoner

Reguleringsbestemmelser

Planbeskrivelse med ROS-analyse

Særutskrift

Dokumentene er også tilgjengelige på servicetorget på rådhuset.

Hvis du har merknader til planforslaget må det sendes som brev til Storveien 32, 1680 Skjærhalden, eller som e-post til postmottak@hvaler.kommune.no. Dette må skje innen den 23.august 2016.

Publisert
22.06.2016
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger