Gå til innhold

Høring av søknad fra Kystverket om tillatelse til utdyping av innseilingen til Borg havn

Kystverket søker om tillatelse etter forurensningsloven og forurensningsforskriften § 22-6

Tiltakene består i utdyping og utretting av farleden og etablering av ny snuplass. De skal tilrettelegge for sikker og fremkommelig innseiling for de skipstypene som nå brukes mest. Borg 1 ligger i Fredrikstad kommune. Borg 2 går gjennom kommunene Hvaler og Fredrikstad. 

Kunngjøring  

 

 

Publisert
09.07.2015
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger